Erik Brandén

företag

Ledarcoach Sweden AB

Erik Branden

Utbildning

Idrottspedagog, Organisation och ledarskap, Processledare, Experiental Learning. 

Citat

”Det enda dåliga med bra idéer är att dom leder till hårt arbete”.

Bakgrund

Jag har en bakgrund som idrottscoach och tränarutbildare, och har även under många år varit verksam i en av landets största ideella föreningar där jag bl a ansvarade för att utveckla program för teamutveckling och att hålla kurser i ledarskap med både svenska och internationella deltagare. Jag var också mycket involverad i den interna organisations- och verksamhetsutvecklingen. Sedan 2001 har jag som konsult haft glädjen att hjälpa mina kunder att utveckla team, medarbetare och chefer. Bland mina kunder finns allt från små och stora företag till regioner och universitet. 2008 blev jag certifierad partner i Ledarcoach Sweden AB. Jag gillar kritisk granskning av vanor och ”gamla sanningar”, målorientering och tydlighet. Ödmjukhet och humor är viktigt i allt jag gör.

Kompetenser

Ledar- och medarbetarcoaching Teamutveckling
Processledning för verksamhetsplanering Strategiskt ledarskap

behörighet - verktyg

Certifierad VägenUpp® Ledarprogram
Certifierad Partner i Ledarcoach Sweden AB
Vägen Upp – utvecklingsprogram för Ledare och Nyckelmedarbetare
UGL-handledare

#förändringsledning, #ledarutveckling, #coach, #mentor, #teamutveckling

Telefon

0706-33 50 49

Email:

Webbadress:

Scroll to Top