Referenser

Vägen Upp samarbetar med Entreprenörsskolan Sveriges Byggindustrier

Ledarskapsprogrammet erbjuds till alla medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.500 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Sveriges Byggindustrier är ett förbund inom Svenskt Näringsliv

Läs mer


 

Klicka med markör för att stanna textremsan. Bläddra med markören för nästa.

“Jag har tillsammans med två av mina medarbetare i företagets ledningsgrupp genomgått programmet Vägen Upp. Jag började själv i ett skede när företaget hade en kraftig tillväxt och upplevde att företaget växte mig ”över huvudet” och jag tappade kontrollen på en välfungerande organisation.
Med hjälp av Karin Aspegren fick jag hjälp att sortera mina tankar och växa i min egen roll som ledare. Vi jobbade därefter vidare med målbilder för att strukturera upp organisationen till hur den är idag. Jag fick ”göra jobbet själv” men utan Vägen Upp programmet hade jag inte nått ända fram. Det är upplagt på ett mycket pedagogiskt sätt och jag tvingades ta tag i alla områden för att sedan kunna se tillbaka och upptäcka att utan programmet hade jag inte haft den historia jag har idag: Årets nyföretagare i nordvästra Skåne 2014, en av finalisterna till EY Entrepreneur Of The Year i region Syd 2015 och ett av Dagens industri gasellföretag både 2016 och 2017.”

Lena Andersson, Verksamhetschef ALOIS assistans AB

“Jag har använt programmet ”Vägen Upp” för att verkligen lära känna mig själv vilket har varit både utvecklande och utmanande. Genom årens lopp har jag insett att behovet av utveckling är konstant.
Några konkreta resultat är att jag idag har mer struktur – jag vet vad jag ska göra vart vi är på väg och insikten om total transparens – öppenhet är fantastiskt värdefull. Detta har ökat trivseln och ökat produktiviteten på företaget.
Det jag uppskattar mest är den verklighetsanpassning som programmet ger – att man jobbar med dagens konkreta handlingar.”

McDonalds, TRAB, VD Christina Richter

“Genom coachning i Vägen Upp programmet har jag fått möjligheten att sortera mina egna tankar och kunnat lägga min energi på det som verkligen är viktigt i mitt uppdrag.
Jag har fått en hel del insikter som gör mig till en bättre chef idag. Flexibiliteten i programmet gör att jag kan lägga fokus på vad som är viktigt för mig just nu.”

Mathias Alexandersson, Oppunda El

“Att gå Vägen Upp var ett medvetet val och ett naturligt steg i min ledarskapsutveckling. Jag blev hela tiden utmanad att både sätta mål för syftet med utvecklingsprogrammet kopplat till mitt uppdrag men även att aktivt reflektera över mina målsättningar och stegen för att nå dem. Teori och verktyg gav nya tankar och idéer men det som gjorde samarbetet riktigt bra var coachens förmåga att utmana och ställa frågor som fick mig att fundera och aktivt göra nya val i vardagen. Vägen Upp har hjälpt mig i mitt ledarskap att vara mer närvarande och att lyssna på mina medarbetare. Mitt företag har fått en mer medveten ledare som aktivt arbetar för att utveckla såväl medarbetare som sig själv.”

Dag Jarlson, Lindab

“Jag har under hösten-15 och våren -16 haft förmånen att genomgå programmet Vägen Upp® med Mathilda som coach. Med Mathildas lyhördhet för min situation och mina upplevelser i kombination med hennes förmåga att hitta nya infallsvinklar fick jag möjlighet att tänka i annorlunda banor, ifrågasätta- och utveckla sidor hos mig själv. Med hjälp av Mathildas coachning har jag fått en ny fräsch plattform inte bara i mitt fortsatta yrkesliv, utan även som privatperson.”

Försäljningsansvar Företag på Borås Elhandel AB

”Det är oerhört givande att arbeta med ett ledarprogram som har en helhetssyn på individen och som på ett naturligt sätt kopplar samman mig som person med verksamhetens utmaningar.”

Platschef, Malmö

“Jag har blivit en starkare ledare och kommit mer underfund med vem jag själv är. Jag är tydligare, vågar ta större ansvar och tror på mig själv. Jag har både genomfört och lyckats med saker som jag förr trodde var omöjliga. Jag har tidigare sett på saker som om de var större än vad de är. Nu ger jag dem rätt proportioner. Jag ser färre hinder och fler möjligheter! Vägen Upp® har gett mig både personlig utveckling och resultat i verksamheten. Ett stort värde är att vi hela tiden har arbetat med min verklighet i min verksamhet.

Innehållet i programmet har varit en bra grund att stå på. Det har gett mig möjlighet att fördjupa och reflektera. Utvecklingen steg för steg har varit effektiv. Ett tydligt tecken på värde är att vi fortsatt vårt samarbete även efter programmet.”

Marcus Möller, Verksamhetschef Skövde Biogas