Resultat

Varför Vägen Upp® och vart för det?

Det finns de som menar att antingen är man född till ledare eller så är man inte det. Vår mångåriga erfarenhet bekräftar gång på gång att ledarskap är en färdighet som kan utvecklas. Ledarskap kräver att man växer som människa och har en verklig önskan om att utvecklas i sin ledarroll.

Människor som mår bra, presterar bäst. Genom att chefer stärker det personliga ledarskapet, ökar inte bara ledarförmågan, utan även kvaliteten i medarbetarskapet. All utveckling kommer inifrån och verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Det är när vi utkristalliserar vårt tänkande, sätter tydliga och realistiska mål och agerar i linje med dem som den inre motivationen aktiveras. Varje modul i Vägen Upp® ledarskapsprogram kan omsättas direkt till den dagliga verksamheten.

Programmet löper under ca 6-12 månader och coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka. Under denna period arbetar varje ledare tillsammans med en erfaren coach. Steg för steg tydliggörs framgångsfaktorer och ledarbeteende som tränas i realtid mot verksamhetens prioriterade mål och aktiviteter.

Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachningen ger insikter och kraft.

Resultatet kan beskrivas i termer av:

» Varje ledare blir mer förtrogen med sitt bästa sätt att leda
» Den generella ledarkompetensen stärks
» Ökat fokus på det som är viktigast inom ansvarsområdet
» Bättre och snabbare måluppfyllnad
» Effektivare arbetssätt både personligt och organisatoriskt
» Bättre balans i livet som helhet

Ledarskapsutveckling

Programmets 8 övergripande delar:

 • Framgångsrikt Ledarskap
  ”Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.”
  – Ralph Waldo Emerson
 • Det inre ledarskapet
  ”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas. ”
  – Sören Kierkegaard
 • Målorientering
  ”Ingenting är för människor så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål.”
  – Blaise Pascal
 • Planering – Handlingsplan & Deadlines
  ”Man kan inte veta hur man ska planera om man inte vet vad man ska planera.”
  – Okänd
 • Kommunikation
  ”Jag har sex ärliga tjänare, de har lärt mig allt jag vet. Deras namn är: Vad, Varför, När, Hur, Var och Vem.”
  – Rudyard Kipling
 • Motivation – Kraften i ditt handledande
  ”Jag är inte modstulen, eftersom varje misslyckande leder ännu ett steg framåt.”
  – Thomas Edison
 • Konflikter – En naturlig del i tillvaron
  ”Det är inte det man vet, utan det man gör av det man vet, som betyder något.”
  – Barbro Esbjörnsdotter
 • Utvärdering
  ”Livet kan förstås baklänges, men det måste levas framlänges.”
  – Sören Kierkegaard

Värdet för individen

Vad kan individen förvänta sig personligen?

» Fokus på dina viktigaste frågor på kort och lång sikt
» Personlig utveckling i ditt nästa steg för dig
» Tydlighet i vad som är viktigt för dig och vad du värderar
» Resultat på meningsfulla mål
» Framgång i din roll och ditt ansvarsområde
» Ett effektivt arbetssätt
» Bättre balans mellan arbete och privatliv
» En möjlighet att gå utanför ramarna
» Motivation och engagemang
» En professionell samtalspartner

Värdet för organisationen

Vad kan ledningen förvänta sig för organisationen?

» En snabbare måluppfyllnad
» Resultat inom prioriterade områden
» Ökad förmåga att hantera utveckling och förändring
» Bättre resursutnyttjande genom ökad tydlighet och fokusering
» Ledare som utvecklas och utvecklar effektiva arbetssätt som i sig är ett bestående resultat
» Motiverade ledare som avsätter mer tid för ledarskap
» Ökat engagemang och ansvarstagande från medarbetare
» Ökad konkurrenskraft i termer av starkare ledarskap och en attraktivare arbetsplats
» Frigjord potential och kapacitet hos beslutsfattare och medarbetare