Susanne Rosenström

företag

Rosenströms Ledarskap & Utveckling

Susanne Rosenström

Utbildning

Socionom, Legitimerad vård och omsorgslärare, Vuxenpedagogik med inriktning på lärande i arbetslivet. 

Citat

Arbetar med 360 graders människosyn!

Bakgrund

Med över 30 års erfarenhet av ledarskap varav den senare hälften har varit att leda ledare har jag en bred erfarenhetsbas att stå på i eget företag sedan 2019.

Stöd och utveckling av ledarskap på individ, grupp och organisatorisk nivå. Mentorskap och avgränsade projekt i tex organisationsutveckling, värdegrundsarbete och målstyrning.

Certifierad Ledarcoach i Vägen Upp, sedan 2020 för att skapa förutsättningar för hållbart värdebaserat ledarskap med utveckling av ledarskapet, personlig utveckling och verksamhetsutveckling.

Förändringsledning. Är certifierad Förändringsledare och arbetar med Förändringens fyra rum och IFLAs förändringsledning. Jag kan erbjuda en matchning av just det verktygen som din grupp eller ditt företag är i behov av för att med ett kraftfullt verktyg stödja ert förändringsarbete med ett gemensamt språk, ökad kunskap om era processer, ökad kunskap om likheter och olikheter på individnivå, gruppnivå och organisatoriskt. Säkrar av förankringsarbetet på alla nivåer och gör det opratbara – pratbart!

Är utbildad på flera nivåer i Lösningsfokuserat förhållningssätt och det präglar mitt förhållningsätt i såväl coaching som utvecklingsarbete. Sedan 2020 även utbildad i MI. Värdegrundsarbetet löper som en röd tråd i alla de uppdrag som jag genomfört.

Kompetenser

Teamutveckling
Förändringsledning
Ledarutveckling
Hållbart ledarskap
Tillitsbaserad styrning

behörighet - verktyg

Certifierad VägenUpp® Ledarprogram
Förändringens fyra rum
IFLA Förändringsledning
Lösningsfokuserat förhållningsätt
MI – utbildad 

#teamutveckling #förändringsledning, #ledarutveckling, #hållbartledarskap, #tillitsbaseradstyrning 

Telefon

0768-90 20 67

Email:

Webbadress:

Scroll to Top