Tore Palmén

företag

Partnersgarden

Utbildning

Byggnadsingenjör, Internationell Ekonom

Bakgrund

Tore Palmén har efter Byggnadsingenjörs- och Internationell Ekonomiutbildning  arbetat med internationell försäljning i olika chefsbefattningar inom husbyggnads-, entreprenadmaskin- och bilindustri-branschen. Sedan 1991 har han verkat som coach och mentor inom ledar- och verksamhetsutveckling för privata näringslivet och offentliga sektorn.  Dessa erfarenheter ligger till grund för utveckling av Värdedrivet Ledarskap och värdecoaching vilket skapar självmotivation, handlingslust och hållbar framgång för människor och organisationer.

År 2009 initierade Tore bildandet av Values Academy ideella förening som han i dag är styrelseledamot i.

Kompetenser

Förändringsledning
Ledarutveckling
Coach
Mentor
Teamutveckling

behörighet - verktyg

Certifierad VägenUpp® Ledarprogram
Diplomerad LMI Coach
Winning Temp “Leadership Culture Transformation System”
Ackrediterad Barret Value Center

#hållbartledarskap, #personligtledarskap, #värdedrivetledarskap, #coaching

Telefon

0708 - 835 64 66

Email:

Webbadress:

Scroll to Top