Vägen Upp®

Vad är Vägen Upp®?

Vägen Upp® är ett ledarskapsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.Vägen Upp® visar hur en positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot meningsfulla mål skapar hållbara resultat.

Verklig förändring tar tid och behöver få ta tid. Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med kraftfulla verktyg och tillsammans skapas bestående resultat.

Ledarskapskurs

Programmet

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarskapsprogram från Upway AB. Vägen Upp® passar dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa och medmänniska.

Vägen Upp® finns även utvecklat som medarbetarprogram. Programmet är för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

Vägen Upp® kombinerar svenskt och utländsk forskning med konkret teori. Resultatet är två program som bygger på många års erfarenhet från de kunder vi mött, av samverkan mellan konsulter och många studier i ämnet. Varje ny organisation och individ bidrar till programmens utveckling och därför är de under ständigt utveckling - precis som du också är.

Genomförande

En personlig utvecklings- och handlingsplan fastställs redan vid första mötet. De många praktiska verktygen utgår från var och ens verklighet och egna frågeställningar.

Materialet följer en naturlig utvecklingsprocess, men kan även användas fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga eller kanske till och med akuta.

Programmet löper under ca 6-12 månader. Coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka. Under denna period arbetar varje ledare tillsammans med en erfaren coach. Steg för steg tydliggörs framgångsfaktorer och ledarbeteende som tränas i realtid mot verksamhetens prioriterade mål och aktiviteter.

Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachingen ger insikter och kraft.

Ledarskapsprogrammet: 12 månader innehållande åtta träffar
Medarbetarprogrammet: 6 månader innehållande fyra träffar

“Jag har tillsammans med två av mina medarbetare i företagets ledningsgrupp genomgått programmet Vägen Upp. Jag började själv i ett skede när företaget hade en kraftig tillväxt och upplevde att företaget växte mig ”över huvudet” och jag tappade kontrollen på en välfungerande organisation.
Med hjälp av Karin Aspegren fick jag hjälp att sortera mina tankar och växa i min egen roll som ledare. Vi jobbade därefter vidare med målbilder för att strukturera upp organisationen till hur den är idag. Jag fick ”göra jobbet själv” men utan Vägen Upp programmet hade jag inte nått ända fram. Det är upplagt på ett mycket pedagogiskt sätt och jag tvingades ta tag i alla områden för att sedan kunna se tillbaka och upptäcka att utan programmet hade jag inte haft den historia jag har idag: Årets nyföretagare i nordvästra Skåne 2014, en av finalisterna till EY Entrepreneur Of The Year i region Syd 2015 och ett av Dagens industri gasellföretag både 2016 och 2017.”

Lena Andersson, Verksamhetschef ALOIS assistans AB