Verktyget

Du får tillgång till en gedigen kunskaps- och kompetensbank om personlig-, ledar- och verksamhetsutveckling från såväl forskning som dokumenterade praktiska erfarenheter.

Välj format

Vi vet att människor är olika och värdet av att använda flera sinnen när vi ska ta till oss nya tankar och idéer. Därför erbjuder vi materialet i pappersform, e-bok och ljudfil till dig som går ledarskapsprogrammet. För medarbetarprogrammet finns pappersbok som format.

Samtidigt vill vi påminna om att även om materialet är gediget och ett bra stöd i processen, är det dig och dina frågor vi fokuserar på.

 

Provläs

Kapitel 1. Framgångsrikt ledarskap

Under årens lopp har vi mött många människor med olika tankar om ledarskap och varför de vill arbeta med ledarutveckling. Upways ledarutvecklingsprogram – Vägen upp® – är baserat på erfarenheter från den svenska marknaden och bygger på en bred kunskapsbank i ledarutveckling och många års erfarenhet av coachning i ledarskap. En viktig aspekt är också det vi lärt oss av kontakterna med människor i alla tänkbara positioner och miljöer i samhället.

 


Verksamhetsutveckling