Individ & Verksamhets-utveckling

Telefon
+46 (0)42 33 50 50

Individ &
verksamhetsutveckling

Vill du utvecklas som individ och ledare?
Vi arbetar tillsammans utifrån dina behov med helheten för att skapa det resultat du önskar. Vår vision är organisationer med ett ledarskap där ”Alla är med och leder”.

Telefon

+46 (0)42 33 50 50

Ledarskap som driver förändringar

Framtidens förväntningar på ledarskap

Vi lever i en snabb föränderlig värld med höga förväntningar. Som ledare ansvarar du för att leverera utveckling och resultat, kunna prioritera, kommunicera, konflikthantera, motivera, engagera och organisera din verksamhet. Samtidigt ska du utvecklas som människa och hålla över tid.

Syftet med Vägen Upp® ledarskapsprogram är att bidra kraftfullt till din personliga och professionella utveckling. Vi kombinerar ett beprövat verktyg med en process över längre tid som effektivt hjälper både chefer och medarbetare att utvecklas med bestående resultat för både individ och verksamhet.

Grupp med människor som pratar

En ny generation medarbetare

Det står en ny generation och knackar på dörren till arbetslivet där autonomi och digitalisering står högt på agendan. Vägen Upp är för ledare och organisationer som vill verka i tiden och utvecklas över tid.

En ny generation medarbetare

Det står en ny generation och knackar på dörren till arbetslivet där autonomi och digitalisering står högt på agendan. Vägen Upp är för ledare och organisationer som vill verka i tiden och utvecklas över tid.

Logotyp Vägen Upp
_DSC2099
Vad är Vägen Upp?

 “I hela mitt liv har jag trott att man är som man är. Inte förrän nu förstår jag att jag kan ändra på mig.”

Vägen-Upp-verksamhetsutveckling
Varför för Vägen Upp?

Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Två konsulter från ledarskapsutbilningen Vägen upp
Konsulter

Alla våra konsulter är djupt engagerade och dedikerade till samma syfte: att hjälpa människor och företag att nå långsiktig framgång.

Grupputvecklingsmöte
Teamutveckling

För att utvecklas som team krävs alltid att individerna i teamet utvecklas för att gruppen ska nå framgång. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar.

Vägen upp verksamhetsutveckling
Referenser

Vad tycker de som redan gått våra utvecklingsprogram? Ta del av andra deltagares utvecklingsresa och verksamhetsresultat. 

Coaching Vägen Upp
"Genom coachning i Vägen Upp programmet har jag fått möjligheten att sortera mina egna tankar och kunnat lägga min energi på det som verkligen är vicktigt i mitt uppdrag. Jag har fått en hel del insikter som gör mig till en bättre chef idag. Flexibiliteten i programmet gör att jag kan lägga fokus på vad somär viktigt för mig just nu."
Mathias Alexandersson
OPPUNDA EL
"Det är oerhört givande att arbeta med ett ledarproram som har en helhetssyn på individen och som på ett naturligt sätt kopplar samman mig som person med verksamhetens utmaningar."
PLATSCHEF, MALMÖ

Vägen Upp

Vår vision är organisationer med ett ledarskap där ”Alla är med och leder”