Vägen Upp -
Personligt ledarskap

Personligt ledarskap - Grunden för att leda andra

Vägen Upp personligt ledarskap bygger på samma process och tanke som ledarskapsprogrammet men är mer fokuserat på det personliga ledarskapet. 

Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med verktyg som tillsammans möjliggör bestående resultat.

Det personliga ledarskapet är grunden för allt ledarskap. Ditt ledarskap utgår från dig. I programmet Personligt ledarskap arbetar du med den utveckling och de frågor som är viktigast för dig.

Fokus är du

Med det menar vi att du ska utveckla dig själv utifrån den du är så att du leder dig själv på det sätt som fungerar bäst för dig. Hur arbetar du idag? Hur hanterar du dig själv i olika situationer? Får du den utveckling och det resultat du önskar? Har du kul, energi och känner du mening? Svaren på frågorna ligger oftast djupare än vi tror. Vi tror att vi känner oss själva och vad som är viktigt för oss. När vi väl vet är det ändå inte alls säkert att vi lever och agerar utifrån de övertygelser vi har. Tillit och trygghet kan variera över tid.

I Personligt Ledarskap arbetar du med det som är viktigt och riktigt för dig, din närmaste omgivning och den organisationen du verkar för. Vägen Upp verkar för ett hållbart ledarskap. Precis som i övriga Vägen Upp program arbetar vi med helheten individ/verksamhet och balansen arbete/privat. Verklig förändring kommer inifrån.

Programmet är för personer som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll. Ibland behöver vi lära oss hantera förändring. Ibland söker vi utveckling och förändring. Ibland vill vi bara bli lite bättre. Var befinner du dig?

Vägen-Upp-verksamhetsutveckling

Personligt ledarskap - Grunden för att leda andra

Vägen Upp personligt ledarskap bygger på samma process och tanke som ledarskapsprogrammet men är mer fokuserat på det personliga ledarskapet. 

Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med verktyg som tillsammans möjliggör bestående resultat.

Det personliga ledarskapet är grunden för allt ledarskap. Ditt ledarskap utgår från dig. I programmet Personligt ledarskap arbetar du med den utveckling och de frågor som är viktigast för dig.

Fokus är du

Med det menar vi att du ska utveckla dig själv utifrån den du är så att du leder dig själv på det sätt som fungerar bäst för dig. Hur arbetar du idag? Hur hanterar du dig själv i olika situationer? Får du den utveckling och det resultat du önskar? Har du kul, energi och känner du mening? Svaren på frågorna ligger oftast djupare än vi tror. Vi tror att vi känner oss själva och vad som är viktigt för oss. När vi väl vet är det ändå inte alls säkert att vi lever och agerar utifrån de övertygelser vi har. Tillit och trygghet kan variera över tid.

I Personligt Ledarskap arbetar du med det som är viktigt och riktigt för dig, din närmaste omgivning och den organisationen du verkar för. Vägen Upp verkar för ett hållbart ledarskap. Precis som i övriga Vägen Upp program arbetar vi med helheten individ/verksamhet och balansen arbete/privat. Verklig förändring kommer inifrån.

Programmet är för personer som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll. Ibland behöver vi lära oss hantera förändring. Ibland söker vi utveckling och förändring. Ibland vill vi bara bli lite bättre. Var befinner du dig?

Skapa förutsättningar för framgång

Du och din coach kommer tillsammans att forma en så förtroendefull relation som möjligt. En relation som är både trygg och utmanande. Trygg i den bemärkelsen att ni litar på varandra och känner att öppenhet är en styrka. Utmanande på så sätt att det finns en anledning till att du valt en coach! Din coach ger dig mervärde, ser saker du inte ser, ifrågasätter det du inte ifrågasatt – alltid utifrån ditt bästa och det uppdrag du gett din coach. Det handlar om att agera på det som är det viktiga, att tydliggöra, att kommunicera, att utmana, att dela med sig av erfarenheter och att hela tiden ha ditt och ert bästa för ögonen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter men coachning är kärnan i våra uppdrag. Bra samtal och ett utvecklande samarbete är bådas ansvar! Tillsammans skapar vi de rätta förutsättningarna för att lyckas. 

AdobeStock_382934760

Programmet

Vi kommer arbeta med de frågor som är viktiga för dig för att på ett framgångsrikt sätt kunna hantera olika situationer i arbetet och privat. Det kan t.ex. handla om målorientering, planering, uppföljning, kommunikation, motivation och konflikter.

I samband med första mötet arbetar vid med en övergripande uppdragsbeskrivning. En personlig utvecklings- och handlingsplan dokumenteras redan vid första mötet. Planen uppdateras och kompletteras i takt med utveckling och förändring. Verklig förändring tar tid och behöver få tillräcklig tid. Det processinriktade utvecklingsarbetet över tid ger resultat!

Materialet följer en naturlig utvecklingsprocess, men kan även användas fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga eller kanske till och med akuta. 

I priset ingår individuell coaching vid 5 tillfällen á 1,5h, dokumentation både i digitalt och fysiskt format, vår digitala plattform där du och din ledarutvecklare kan samverka och följa din utveckling. Utöver träffarna ingår upp till 1 timma support.

Omfattning: 4-6 månader
Pris: 25 000 kr ex moms

Coaching samtal

Boka utbildning

Fyll i dina uppgifter nedan och välj den utbildning du vill boka.

Har du haft kontakt med en Vägen Upp konsult, notera gärna det under meddelande.

Jag vill bli kontaktad!