Referenser

“Att gå Vägen Upp var ett medvetet val och ett naturligt steg i min ledarskapsutveckling. Jag blev hela tiden utmanad att både sätta mål för syftet med utvecklingsprogrammet kopplat till mitt uppdrag men även att aktivt reflektera över mina målsättningar och stegen för att nå dem. Teori och verktyg gav nya tankar och idéer men det som gjorde samarbetet riktigt bra var coachens förmåga att utmana och ställa frågor som fick mig att fundera och aktivt göra nya val i vardagen. Vägen Upp har hjälpt mig i mitt ledarskap att vara mer närvarande och att lyssna på mina medarbetare. Mitt företag har fått en mer medveten ledare som aktivt arbetar för att utveckla såväl medarbetare som sig själv.”
Dag Jarlsson Lindab
Dag Jarlson
Lindab
“Jag har använt programmet ”Vägen Upp” för att verkligen lära känna mig själv vilket har varit både utvecklande och utmanande. Genom årens lopp har jag insett att behovet av utveckling är konstant. Några konkreta resultat är att jag idag har mer struktur – jag vet vad jag ska göra vart vi är på väg och insikten om total transparens – öppenhet är fantastiskt värdefull. Detta har ökat trivseln och ökat produktiviteten på företaget. Det jag uppskattar mest är den verklighetsanpassning som programmet ger – att man jobbar med dagens konkreta handlingar.”
Christina Richter
Mcdonalds, Trab, VD,
"Jag har tillsammans med två av mina medarbetare i företagets ledningsgrupp genomgått programmet Vägen Upp. Jag började själv i ett skede när företaget hade en kraftig tillväxt och upplevde att företaget växte mig "över huvudet" och jag att jag tappade kontrollen på en välfungerande organisation.  Vägen Upp hjälpte mig att sortera mina tankar och växa i min egen roll som ledare. Vi jobbade därefter vidare med målbilder för att strukturera upp organisationen till hur den ser ut i dag. Jag fick "göra jobbet själv" men utan Vägen Upp programmet hade jag inte nått ända fram. Det är upplagt på ett mycket pedagogiskt sätt och jag tvingades att ta tag i alla områden för att sedan kunna se tillbaka och upptäcka att utan programmet hade jag inte haft den historia jag har idag: Årets nyföretagare i nordvästra Skåne 2014, en av finalisterna till EY Entrepreneur of the Year i region Syd 2015 och ett av Dagens Industri gasellföretag både 2016 och 2017."
Lena Andersson Alois Assistans AB
Lena Andersson
Verksamhetschef, Alois Assistans AB
"Vägen Upp har hjälpt mig i det dagliga arbetet som ledare och chef. Det har gett mig tillit att leda utifrån mig själv, min personlighet och styrkor. Kombinationen av skrivet material och coachsamtal har varit ett väldigt bra och fungerande koncept för mig."
Camilla Palm
Camilla Palm
VD, Näringsliv Ulricehamn AB

“Jag har haft förmånen att genomgå programmet Vägen Upp®. Coachens lyhördhet för min situation och mina upplevelser i kombination med dennes förmåga att hitta nya infallsvinklar fick jag möjlighet att tänka i annorlunda banor, ifrågasätta- och utveckla sidor hos mig själv. Med hjälp av Vägen Upp har jag fått en ny fräsch plattform inte bara i mitt fortsatta yrkesliv, utan även som privatperson.”

Försäljningsansvarig

FÖRETAG PÅ BORÅS ELHANDEL AB

"Genom utbildning och möten tillsammans med ”Vägen Upp” fick jag nya verktyg att bemöta utmaningar. Småföretagare sitter ofta på många stolar och vägen till förändring ses onåbar. Tid för förändring finns inte. Genom detta program gav förändringen mig tid istället. Utbildningen gav mig ny luft under vingarna, nytt mod och ett självförtroende att skapa den förändring jag sökte. Företaget är idag mer digitaliserat och jag har lärt mig att arbeta nära mina medarbetare, konstruktivt och med en bra balans i företaget. Effekten gav mig en bonus även privat. Utveckling av människor och företagsledare kan aldrig bli för mycket. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning."
Per Rosenkvist Noresson
Ägare, Bygg AB Knut Rodenkvist
”Vägen Upp har försett mig med ett väldigt värdefullt program som verkligen har förstärkt mina ledarskapsfärdigheter. Som ung chef för en avdelning med cirka 50 medarbetare stod jag inför stora utmaningar. Vägen Upp har hjälp mig att förvandla dessa utmaningar till nya möjligheter. Jag värdesätter att programmet Vägen Upp erbjuds som en masterutbildning inom ledarskapsutbildning på avancerad nivå. Förutom den teori och forskning som Vägen Upp har som fundament värdesätter jag den coach och mentor som helhjärtat stött mig igenom hela programmet. Jag utmanades, vägleddes och fick se verkligheten från olika perspektiv. Vägen Upp har försett mig med en verktygslåda som dagligen hjälper mig att förstå och utveckla min organisation genom olika svårigheter.”
Farhad Hosseini
Saint-Gobain Sweden AB

Efter ett första möte kände vi att detta kunde vara en väg för oss att fokusera på och förändra vårt ledarskap.
Varför vi valde ”Vägen Upp” var bl a för att vi såg att genom att öka vår självkännedom ökar också förmågan att leda andra.
Vi valde att börja med en mindre grupp för att utvärdera konceptet. Första gruppen har snart slutfört sin coachning och vi märker att alla blivit bättre på att ”leda sig själv”. Gruppen har på olika sätt tagit tag i situationer som påverkar, både privat och på jobbet. Självkänslan och modet att ta tag i sin situation har ökat hos hela gruppen. Kännedom om sitt eget agerande och hur det påverkar omgivningen är något som vi också märker skillnad. Vi känner också att konsulterna har gett konkreta mål och ställt krav på engagemang och att möta målen vilket gjort att vi inte ”fastnat”. Vi kan bara instämma med informationen på hemsidan där konsulterna beskrivs som djupt engagerade och dedikerade. ”Vägen upp” har gett våra medarbetare mycket och därför har vi nu valt att gå vidare med en större grupp av ledare med olika bakgrunder och roller inom bolaget, allt från Projektchefer till Arbetsledare.

Morgan Johansson

CEO KÅLLTORPS BYGG