Vägen Upp - ledarutveckling

Vägen Upp - ledarutveckling

Vad är Vägen Upp

Vägen Upp® är ett ledarskapsprogram som vänder sig till ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. Vägen Upp Medarbetarprogram bygger på samma process och tanke som ledarskapsprogrammet men är mer fokuserat på det personliga ledarskapet.

Respektive program är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. Vägen Upp® visar hur en positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot meningsfulla mål skapar hållbara resultat.

Verklig förändring tar tid och behöver få ta tid. Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med verktyg som tillsammans möjliggör bestående resultat.

Ledarskapsprogram-Vägen-Upp

Din individuella utvecklingsresa

Du och din coach kommer tillsammans att forma en så förtroendefull relation som möjligt. En relation som är både trygg och utmanande. Trygg i den bemärkelsen att ni litar på varandra och känner att öppenhet är en styrka. Utmanande på så sätt att det finns en anledning till varför du valt en coach! Din coach ger dig mervärde, ser saker du inte ser, ifrågasätter det du inte ifrågasatt – alltid utifrån ditt bästa och det uppdrag du gett din coach. Det handlar om att agera på det som är det viktiga, att tydliggöra, att kommunicera, att utmana, att dela med sig av erfarenheter och att hela tiden ha ditt och ert bästa för ögonen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter men coachning är kärnan i våra uppdrag. Bra samtal och ett utvecklande samarbete är bådas ansvar! Tillsammans skapar vi de rätta förutsättningarna för att lyckas. 

Coschning ledarskap Vägen Upp

Programmet

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarskapsprogram från Upway AB. Vägen Upp® passar dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa och medmänniska.

Vägen Upp® finns även utvecklat som medarbetarprogram. Programmet är för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

Vägen Upp® kombinerar svenskt och utländsk forskning med konkret teori. Resultatet är två program som bygger på många års erfarenhet från de kunder vi mött, av samverkan mellan konsulter och många studier i ämnet. Varje ny organisation och individ bidrar till programmens utveckling och därför är de under ständigt utveckling – precis som du också är.

Om du vill veta hur du kan kombinera Vägen Upp® med grupputveckling kan du läsa mer här.

Vägen-Upp-verksamhetsutveckling

Genomförande

En övergripande uppdragsbeskrivning och en personlig utvecklings- och handlingsplan dokumenteras redan vid första mötet. Planen uppdateras och kompletteras i takt med utveckling och förändring. 

Materialet följer en naturlig utvecklingsprocess, men kan även användas fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga eller kanske till och med akuta. 

Ledarskapsprogrammet: 12 månader innehållande åtta träffar
Medarbetarprogrammet: 6 månader innehållande fyra träffar

Vägen-Upp-Ledarskap-och-verksamhetsutveckling

Lena Andersson,
verksamhetschef Alois Assistans AB

“Jag har tillsammans med två av mina medarbetare i företagets ledningsgrupp genomgått programmet Vägen Upp. Jag började själv i ett skede när företaget hade en kraftig tillväxt och upplevde att företaget växte mig “över huvudet” och jag att jag tappade kontrollen på en välfungerande organisation. 

Programmet hjälpte mig att sortera mina tankar och växa i min egen roll som ledare. Vi jobbad därefter vidare med målbilder för att strukturera upp organisationen till hur den ser ut i dag. Jag fick “göra jobbet själv” men utan Vägen Upp programmet hade jag inte nått ända fram. Det är upplagt på ett mycket pedagogiskt sätt och jag tvingades att ta tag i alla områden för att sedan kunna se tillbaka och upptäcka att utan programmet hade jag inte haft den historia jag har idag: Året nyföretagare i nordvästra Skåne 2014, en av finalisterna till EY Entrepreneur of the Year i region Syd 2015 och ett av Dagens Industri gasellföretag både 2016 och 2017″.

Lena Andersson,
verksamhetschef Alois Assistans AB

“Jag har tillsammans med två av mina medarbetare i företagets ledningsgrupp genomgått programmet Vägen Upp. Jag började själv i ett skede när företaget hade en kraftig tillväxt och upplevde att företaget växte mig “över huvudet” och jag att jag tappade kontrollen på en välfungerande organisation. 

Programmet hjälpte mig att sortera mina tankar och växa i min egen roll som ledare. Vi jobbad därefter vidare med målbilder för att strukturera upp organisationen till hur den ser ut i dag. Jag fick “göra jobbet själv” men utan Vägen Upp programmet hade jag inte nått ända fram. Det är upplagt på ett mycket pedagogiskt sätt och jag tvingades att ta tag i alla områden för att sedan kunna se tillbaka och upptäcka att utan programmet hade jag inte haft den historia jag har idag: Året nyföretagare i nordvästra Skåne 2014, en av finalisterna till EY Entrepreneur of the Year i region Syd 2015 och ett av Dagens Industri gasellföretag både 2016 och 2017″.

Lena Andersson,
verksamhetschef Alois Assistans AB

“Jag har tillsammans med två av mina medarbetare i företagets ledningsgrupp genomgått programmet Vägen Upp. Jag började själv i ett skede när företaget hade en kraftig tillväxt och upplevde att företaget växte mig “över huvudet” och jag att jag tappade kontrollen på en välfungerande organisation. 

Programmet hjälpte mig att sortera mina tankar och växa i min egen roll som ledare. Vi jobbad därefter vidare med målbilder för att strukturera upp organisationen till hur den ser ut i dag. Jag fick “göra jobbet själv” men utan Vägen Upp programmet hade jag inte nått ända fram. Det är upplagt på ett mycket pedagogiskt sätt och jag tvingades att ta tag i alla områden för att sedan kunna se tillbaka och upptäcka att utan programmet hade jag inte haft den historia jag har idag: Året nyföretagare i nordvästra Skåne 2014, en av finalisterna till EY Entrepreneur of the Year i region Syd 2015 och ett av Dagens Industri gasellföretag både 2016 och 2017″.

Scroll to Top