Vägen Upp - Individ & verksamhetsutveckling för ledare

Vägen Upp - Individ & Verksamhetsutveckling För Ledare

Programmet

Vägen Upp® Individ- och verksamhetsutveckling för ledare, är ett ledarskapsprogram som vänder sig till ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll.

Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet.

Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. Vägen Upp® visar hur en positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot meningsfulla mål skapar hållbara resultat.

Verklig förändring tar tid och behöver få ta tid. Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med verktyg som tillsammans möjliggör bestående resultat.

Ledarskapsprogram-Vägen-Upp

Din individuella utvecklingsresa

Du och din coach kommer tillsammans att forma en så förtroendefull relation som möjligt. En relation som är både trygg och utmanande. Trygg i den bemärkelsen att ni litar på varandra och känner att öppenhet är en styrka. Utmanande på så sätt att det finns en anledning till varför du valt en coach! Din coach ger dig mervärde, ser saker du inte ser, ifrågasätter det du inte ifrågasatt – alltid utifrån ditt bästa och det uppdrag du gett din coach. Det handlar om att agera på det som är det viktiga, att tydliggöra, att kommunicera, att utmana, att dela med sig av erfarenheter och att hela tiden ha ditt och ert bästa för ögonen.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter men coachning är kärnan i våra uppdrag. Bra samtal och ett utvecklande samarbete är bådas ansvar! Tillsammans skapar vi de rätta förutsättningarna för att lyckas. 

Coschning ledarskap Vägen Upp

Programupplägg

I vårt program kommer vi utifrån ert behov behandla följande områden:

En övergripande uppdragsbeskrivning och en personlig utvecklings- och handlingsplan dokumenteras redan vid första mötet. Planen uppdateras och kompletteras i takt med utveckling och förändring. 

Materialet följer en naturlig utvecklingsprocess, men kan även användas fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga eller kanske till och med akuta. 

I priset ingår individuell coaching vid 8 tillfällen á 1,5h, dokumentation både i digitalt och fysiskt format, vår digitala plattform där du och din ledarutvecklare kan samverka och följa din utveckling. Utöver träffarna ingår upp till 2 timmar support.

Ledarskapsprogrammet: 8-12 månader innehållande åtta träffar
Pris: 45 000 kr ex moms

Kvinna som jobbar med sin coaching utbildning

Boka utbildning

Fyll i dina uppgifter nedan och välj den utbildning du vill boka.

Har du haft kontakt med en Vägen Upp konsult, notera gärna det under meddelande.

Jag vill bli kontaktad!