Resultat

Varför Vägen Upp?

Det finns de som menar att antingen är man född till ledare eller så är man inte det. Vår mångåriga erfarenhet bekräftar gång på gång att ledarskap är en färdighet som kan utvecklas. Ledarskap kräver att man växer som människa och har en verklig önskan om att utvecklas i sin ledarroll.

Människor som mår bra, presterar bäst. När du som chef stärker ditt personliga ledarskap , ökar inte bara din ledarförmåga. Dina medarbetare växer. En vision som delas av en person förblir ofta en dröm. En vision som delas av flera kan bli verklighet. All utveckling kommer inifrån. Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Det är när vi utkristalliserar vårt tänkande, sätter tydliga och realistiska mål och agerar i linje med dem som den inre motivationen aktiveras. Varje modul i Vägen Upp® ledarskapsprogram kan omsättas direkt till den dagliga verksamheten.

Programmet löper under ca 6-12 månader och coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka. Under denna period arbetar varje ledare tillsammans med en erfaren coach. Steg för steg tydliggörs framgångsfaktorer och ledarbeteende som tränas i realtid mot verksamhetens prioriterade mål och aktiviteter.

Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachningen ger insikter och kraft.

Resultatet kan beskrivas i termer av:

Framgångsrikt Ledarskap
"Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan."

Ralph Waldo Emerson

Det inre ledarskapet
”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas. ”

Sören Kierkegaard

Målorientering
”Ingenting är för människor så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål.”

Blaise Pascal

Planering – Handlingsplan & Deadlines
”Man kan inte veta hur man ska planera om man inte vet vad man ska planera.”

Okänd

Kommunikation
”Jag har sex ärliga tjänare, de har lärt mig allt jag vet. Deras namn är: Vad, Varför, När, Hur, Var och Vem.”

Rudyard Kipling

Motivation – Kraften i ditt handlande
”Jag är inte modstulen, eftersom varje misslyckande leder ännu ett steg framåt.”

Thomas Edison

Utvärdering
”Livet kan förstås baklänges, men det måste levas framlänges.”

Thomas Edison

Konflikter
”Det är inte det man vet,
utan det man gör av det man vet, som betyder något.”

Barbro Esbjörnsdotter
Vägen upp verksamhetsutveckling

Värdet för individen

Vad kan individen förvänta sig personligen?
Grupp med människor som pratar

Värdet för organisationen

Vad kan ledningen förvänta sig för organisationen?
Vägen upp verksamhetsutveckling

Värdet för individen

Vad kan individen förvänta sig personligen?
Grupp med människor som pratar

Värdet för organisationen

Vad kan ledningen förvänta sig för organisationen?
Vägen upp verksamhetsutveckling

Värdet för individen

Vad kan individen förvänta sig personligen?
Grupp med människor som pratar

Värdet för organisationen

Vad kan ledningen förvänta sig för organisationen?
Scroll to Top