Liselotte Ulvebring Westin

företag

Luwa Consulting

Utbildning

Kandidatexamen Vårdvetenskap -Ersta och Rödakorsets högskola

Management utbildning – Karolinska institutet

Citat

Om någon lyssnar på mig kan jag få en klarare tanke om ett ämne, och eftersom denna tanke är min ska jag ta vara på den, utveckla den och se till att den används

Downey 1999

Bakgrund

Att få vara med och hjälpa till insikt och lyfta upp andra personers inre drivkraft och potential är det som driver mig som coach. Att få lyssna på andra människor historia är en ynnest för mig för att sedan se om vi tillsammans kan bistå med klokhet för framåtdrift i andras utveckling. Har alltid haft passion för andra personers utveckling och team för att skapa sammanhang där jag veta att ledaren/chefen har en viktig roll för att uppnå en framgångsrik och hållbar organisation.

Genom alla mina år som chef har jag alltid arbetat för att människorna i organisationen ska hitta sin inre styrka och drivkraft – tro på sig själva och sitt värde att inse med hårt arbete och livsbalans är allt möjligt där coaching en nyckel för att du ska nå framgång i ditt ledarskap.

Min styrka som coach är att jag inlyssnande, trygg, utmanande och genuint nyfiken på dig så vi tillsammans skapar partnerskap

 

Jag har snart 40 års erfarenhet med att arbeta med människor och komplexa organisationer och ca 20 år som chef på olika nivåer inom kommunal och privat verksamhet. 

Kompetenser

Ledarutveckling
Coach
Teamutveckling

behörighet - verktyg

Certifierad VägenUpp® Ledarprogram
Diplomerad professional coach – Leapfrog AB Diplomerad team coach Leapfrog AB


 #ledarutveckling, #coaching, #teamcoaching

Telefon

079 654 300

Email:

Webbadress: