Charlotte Helmersson

företag

REFORMERA

Utbildning

IHM Business School, DIHM Marketing Management SRF, Auktoriserad redovisningsekonom, Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete

Bakgrund

Jag har över 35 år års erfarenhet av näringslivet i ett antal egna bolag och i olika branscher. I huvudsak har jag haft rollen som ägare och VD och på så sätt skapat mig erfarenhet av att driva såväl strategisk som operativt arbete i små och medelstora företag. I mitt senaste uppdrag som VD byggde jag upp en organisation från 20 till 70 miljoner under ett fåtal år. Under denna organisationsuppbyggnad använde jag mig framgångsrikt av Vägen Upp® Ledarprogram. Verksamheten såld 2018. Sedan 2018 arbetar jag som konsult med affärsrådgivning, strategisk verksamhetsplanering, affärsplanering samt analys och förändringsarbete för att uppnå bättre ekonomistyrning.

Certifierad Vägen Upp® konsult sedan början av 2021. Med min goda erfarenhet som användare av Vägen Upp® Ledarprogram för utveckling av ledarskapet, personlig utveckling och verksamhetsutveckling så kändes det som ett självklart val att certifiera mig och dela med mig av detta utvecklingsverktyg i min verktygslåda.

Som entreprenör är jag en driven person med fokus på tillväxt, utveckling, resultat och att nå mål under ekonomiskt kontrollerade former. Min väg är evolution snarare än revolution. Jag tror på att det ska vara kul, utvecklande och lönsamt för samtliga intressenter och har alltid brunnit för att coacha medarbetare och kunder i organisationen till att nå affärsmålen. Jag arbetar med mottot att stimulera nytänkande och engagemang i en organisation, hos alla medarbetare.

Vikten av ett aktivt styrelsearbete i ägarledda bolag är även en av de frågor jag driver starkt, detta oavsett storlek då ägaren/ägarna behöver professionella bollplank så att de inte blir absorberade av detaljer och missar helheten.

Kompetenser

Förändringsledning
Ledarutveckling
Coaching
Mentorskap
Affärsutveckling
Ekonomistyrning
Styrelsearbete

behörighet - verktyg

Certifierad VägenUpp® Ledarprogram
Certifierad partner i Ledarcoach Sweden AB
Certifierad affärsrådgivare, SRF

#ledarskap, #förändringsledning, #coaching, #affärsutvecklingutveckling

Telefon

+46 (0) 704913428

Email: