Johanna Lindquist

företag

abroLinQ AB

Johanna Lindquist

Utbildning

Civilingenjör/MBA-nivå, Utbildning inom projektledning.

Citat

“Genom att arbeta med helheten får individen kraft att ta ansvar för sin utveckling som i sin tur skapar möjligheter, fokus och trygghet”

Bakgrund

Jag har en lång bakgrund inom både statlig och privat verksamhet som chef och VD.
Jag har sedan 2016 arbetas som konsult inom ledar- och verksamhetsutveckling. Min styrka är att jag med min breda erfarenhet snabbt kan sätta mig in i olika situationer och har förmåga att se saker ur ett helikopterprespektiv och har även mycket god förmåga att skapa bra relationer med mina uppdragsgivare.

Att ha en bra och tydlig kommunikation, samverkan och öppenhet är viktigt för mig. Det skapar förutsättningar för att nå ett efterfrågat resultat. Jag trivs bäst i uppdrag där jag inte ”bara” arbetar de hårda frågorna så som t.ex. processer utan att man även arbetar med frågor kring kultur, ledarskap, medarberarskap mm.

Kompetenser

Förändringsledning
Ledarutveckling
Coach
Mentor
Teamutveckling

behörighet - verktyg

Certifierad VägenUpp® Ledarprogram
JobMatchTalent Assessment Tool
Columbi
DISC
Diplomerad ICF Coach

#ledarskap, #verksamhetsutveckling, #hållbartledarskap, #förändringsledning, #coaching

Telefon

070-782 54 03

Email:

Webbadress: