Karin Aspegren

företag

KA Development

Karin-Aspegren-2

Utbildning

Internationell ekonom, MSc BA. 

Bakgrund

Jag har mer än 30-års erfarenhet av arbete i näringslivet, varav de senaste 20 åren som professionellt stöd i roller som affärs-, verksamhets-, och ledarutvecklare. Jag är mer generalist än specialist, att motivera och inspirera andra att uvecklas i sin yrkesroll ser jag som en ständig positiv utmaning. Som certifierad coach har jag tillgång till ett kraftfullt verktyg som jag kombinerar med mina kunskaper i marknadsföring, ekonomistyrning, ledarskap och strategiskt tänkande. I alla uppdrag är utgångspunkten konkreta resultat, en stor tilltro till individens förmåga och potential och ett klimat som präglas av utveckling, glädje och förtroende.

Kompetenser

Förändringsledning
Ledarutveckling
Coach
Mentor
Teamutveckling

behörighet - verktyg

Certifierad ledarutvecklare, Vägen Upp®
Certifierad Duo Coach®
Certifierad DISC deluxe
Certifierad ICF-coach, PCC-nivå

#förändringsledning, #ledarutveckling, #coach, #mentor, #teamutveckling

Telefon

0705 - 28 77 64

Email:

Webbadress: